Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är en del av ett större sammanhang och inser att vi måste börja med oss själva. Följ med oss i vårt arbete, läs mer om hur vi arbetar idag och hur vi tänker kring framtiden.

I samarbete med

Så arbetar vi med hållbarhet

Logistik med fokus på hållbarhet

Vi ser kontinuerligt över hur våra varor emballeras och försöker minska mängden packmaterial för de produkter och skickas från vårt egna lager. Utöver detta så klimatkompenserar vi alla våra transporter.

No travel policy

Vi som arbetar på Charma väljer att i största möjliga utsträckning hålla inne på vårt resande och väljer alltid tåg framför både bil och flyg. I de fall ett fysiskt möte eller en konferens kan ersättas med ett digitalt möte, är det också den mötesformen vi väljer.

Välgörenhet i handen på mottagaren

Möjligheten att donera

I våra gåvokort finns alltid möjligheten för mottagaren att skänka värdet till olika välgörande ändamål istället för att få en fysisk produkt hemlevererad.

Hållbara produkter i vårt sortiment

Att gemene man tänker mer på miljön, inte minst i Sverige, råder det inget tvivel om. Vi tycker precis som våra kunder att det sociala ansvaret är viktigt och har för enkelhetens skull valt att markera de produkter som från våra leverantörer står för både hållbarhet och miljö.

Digitala leveranser

Som alternativ till det fysiska kortet erbjuder vi digitala leveranser helt kostnadsfritt. Med digitala gåvokort bestämmer du själv tidpunkt för leverans och hjälper oss att spara lite på miljön.

Så fungerar klimatkompensering

Klimatkompenserade transporter

Det innebär att vi finansierar miljöprojekt utanför vår egna verksamhet. Åtgärderna leder till en minskning av växthusgasutsläpp som är minst lika stor som de utsläpp våra transporter står för.

I samarbete med Tricorona Climate Partner

Vi gör årligen beräkningar av våra sammanlagda transporter och klimatkompenserar dessa i samarbete med Tricorona Climate Partner.

Ekonomiska effekter i utvecklingsländer

De vanligaste miljöprojekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Agenda 2030

De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare år 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda innan år 2030 i världens alla länder. De nedanstående miljöprojekt vi arbetar med tillsammans med Tricorona, bidrar bland annat till följande mål.

Några av projekten vi stöttar

Sri Balaji - Bioenergi i Indien

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Tack vare Sri Balaji får nu den lokala befolkningen förnybar energi. De lokala luftföroreningarna minskar, infrastrukturen ökar och genom projektet stöttas även en skola, sjukvårdsinitiativ och skogsbruket.

Panama - Trädplantering med dubbel effekt

Detta projekt syftar till att vända avskogningstrenden, återplantera regionens naturliga skogar och stärka ekosystemen. Trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar.

Bhilwara - Solenergi i Indien

Klimatkompensationsprojektet Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare. Totalt har 68 000 solcellsmoduler installerats i projektet och ger årlig energitillgång för 30 000 indiska hushåll.