Integritetspolicy

Hos oss ska du känna dig trygg

Vi värnar om din integritet och vill därför försäkra dig om att vi behandlar dina uppgifter på ett såväl juridiskt som etiskt korrekt sätt.

Loyalty & Gifts Sweden AB ("Charma", "vi" eller "oss") äger de personuppgifter som samlas in via eller i samarbete med www.charma.io och alla associerade undersidor ("sida" eller "tjänst").

Vi samlar tillsammans med våra logistikpartners in personuppgifter från dig som bl.a. används för att kunna leverera din order och mottaga en eventuell retur.

Personuppgiftsansvar

Loyalty & Gifts Sweden AB (559023-8696) är personuppgiftsansvarig.

Besöksadress

Loyalty & Gifts Sweden AB

Drottninggatan 43E

582 27 Linköping

Adress till vårt lager

Charma c/o Almroths

Säterivägen 25

605 97 Norrköping

Vilka personuppgifter samlar vi?

Vi samlar personuppgifter i samband med att du tillhandahåller dessa vid användningen av vår tjänst.

  • Information du tillhandahåller när du använder vår tjänst www.charma.io (t.ex. namn, e-postadress, kontaktuppgifter och detaljer du själv anger vid beställning).

  • Transaktions- och faktureringsuppgifter som du anger vid ett eventuellt köp (kreditkortsuppgifter och leveransinformation).

  • Korrespondens och meddelande (Meddelanden du växlar med vår kundtjänst eller vid dialog genom övriga kanaler).

  • Anonymiserad information om ditt besök på webbplatsen - som hur du klickar, navigerar och använder webbplatsen.

  • Vid digital leverans kan information som namn och e-postadresser lagras. Dessa uppgifter används enbart i syfte att säkerställa leverans av beställda tjänster.

Dina rättigheter

Du har alltid rättigheter gällande dina personuppgifter, bl.a. rätt att komma åt dem, förflytta dem, ändra dem och begära att vi raderar alla dina personuppgifter. Du har även rätt att protestera mot att dina personuppgifter används i vissa specifika syften, inklusive att skicka dig riktad reklam. Vi kommer följa alla önskemål för att utöva dina rättigheter i enlighet med gällande lagstiftning. Observera dock att det finns begränsningar i dessa rättigheter och att det kan finnas omständigheter då vi inte har möjlighet att följa dina önskemål. För att lämna önskemål om dina personuppgifter, eller om du har frågor rörande dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss.