charma-hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är en del av ett större sammanhang och inser att vi måste börja med oss själva. Läs om hur vi arbetar för att bidra till en hållbar framtid.

Hållbart emballage
No travel policy
Klimatkompenserad frakt
Välgörenhet som gåva

Agenda 2030: Charmas fokusområden för en bättre framtid

Här presenteras Charmas hållbarhetsområden som utgör grunden för vårt bidrag till en bättre framtid. Dessa områden bygger på internationella riktlinjer och FN:s globala mål i Agenda 2030.

Att verka för hållbar konsumtion

Charma bidrar till en hållbar konsumtion av produkter och resurser i en takt och av slag som är förenlig med hållbar utveckling. Genom försäljning av gåvokort, då väljer mottagaren en produkt som de faktiskt vill ha, undviks onödig konsumtion av oönskade gåvor. Vi hjälper konsumenten att göra välinformerade och hållbara val vid sina köpbeslut genom att tillhandahålla produktbeskrivningar och hållbarhetsmärkningar på produktnivå.

Exempel på produkt med Charmas logotyp.
Exempel på produkt med Charmas logotyp.

Att verka för en hållbar värdekedja

Hållbarhet ska vara en röd tråd i hela Charmas värdekedja. Vi arbetar aktivt för en större kunskap i området och väljer samarbetspartners som kan skapa gemensamt hållbart värde för ”planet, people och profit”.

Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen

Lärande och utveckling ska alltid känneteckna Charma som arbetsplats. Därför har vi skapat en arbetsmiljö där internt kunskapsutbyte och externa samarbeten är en naturlig del av det dagliga arbetet. Det är en investering som gör nytta i flera led då det leder till en välmående verksamhet med motiverade medarbetare och nöjdare kunder.

Exempel på produkt med Charmas logotyp.
Exempel på produkt med Charmas logotyp.

Att verka för arbetstillfällen och kompetensutveckling i samhället

Charma arbetar för att väcka intresse för vår bransch bland unga i skolmiljö samt skapar möjligheter genom att rekrytera praktikanter. Därmed bidrar Charma till kompetensutveckling i samhället och till ökad anställningsbarhet, vilket i sin tur får positiva effekter på lokalsamhället och arbetsmarknaden.

Hållbarhetsinitiativ: Från logistik till välgörenhet

Genom att omfamna hållbara praktiker och innovativa metoder strävar vi efter att forma en bättre framtid för vår planet och vårt samhälle. Vår övergripande vision är att integrera hållbarhet i alla aspekter av vårt företagande och att inspirera andra att följa samma väg. Läs om fler av Charmas hållbarhetsinitiativ.

Logistik med fokus på hållbarhet

Vi ser kontinuerligt över hur våra varor emballeras och försöker minska mängden packmaterial för de produkter och skickas från vårt egna lager. Utöver detta så klimatkompenserar vi alla våra transporter.

No travel policy

Vi som arbetar på Charma väljer att i största möjliga utsträckning hålla inne på vårt resande och väljer alltid tåg framför både bil och flyg. I de fall ett fysiskt möte eller en konferens kan ersättas med ett digitalt möte, är det också den mötesformen vi väljer.

hållbarhet
Välgörenhet

Välgörenhet i handen på mottagaren

Hållbarhet handlar inte bara om att minimera negativa påverkningar, utan även att aktivt bidra till positiv förändring. I våra gåvokort finns alltid möjligheten för mottagaren att skänka värdet till olika välgörande ändamål istället för att få en fysisk produkt hemlevererad.

Hållbara produkter i vårt sortiment

Vi tycker precis som våra kunder att det sociala ansvaret är viktigt och har för enkelhetens skull valt att markera de produkter som från våra leverantörer står för både hållbarhet och miljö.

Digitala leveranser

Som alternativ till det fysiska kortet erbjuder vi digitala leveranser helt kostnadsfritt. Med digitala gåvokort bestämmer du själv tidpunkt för leverans och hjälper oss att spara lite på miljön.

Vårt engagemang för miljöprojekt

Atmoz Consulting syfte är att hjälpa företag att minska och hantera sin klimatpåverkan så att världen kan nå Parisavtalets klimatmål. I samarbete med Atmoz Consulting stöttar Charma ett flertal miljöprojekt. Läs om några av projekten här.

Trädplantering
Panama - Trädplantering med dubbel effekt

Detta projekt syftar till att vända avskogningstrenden, återplantera regionens naturliga skogar och stärka ekosystemen. Trädplanteringsprojektet sträcker sig över flertalet provinser i Panama på ytor som tillsammans motsvarar över 3000 hektar.

Läs mer om projektet här

Solenergi
Bhilwara - Solenergi i Indien

Klimatkompensationsprojektet Bhilwara bidrar både till fossilfri solenergi i det indiska elnätet och ger socioekonomiska vinster till regionens invånare. Totalt har 68 000 solcellsmoduler installerats i projektet och ger årlig energitillgång för 30 000 indiska hushåll.

Läs mer om projektet här

Bioenergi
Sri Balaji - Bioenergi i Indien

Sri Balaji är ett biomassakraftverk i delstaten Andhra Pradesh i östra Indien. Tack vare Sri Balaji får nu den lokala befolkningen förnybar energi. De lokala luftföroreningarna minskar, infrastrukturen ökar och genom projektet stöttas även en skola, sjukvårdsinitiativ och skogsbruket.

Läs mer om projektet här

Så fungerar klimatkompensering

KLIMATKOMPENSERADE TRANSPORTER

Det innebär att vi finansierar miljöprojekt utanför vår egna verksamhet. Åtgärderna leder till en minskning av växthusgasutsläpp som är minst lika stor som de utsläpp våra transporter står för.

I SAMARBETE MED ATMOZ CLIMATE PARTINER

Vi gör årligen beräkningar av våra sammanlagda transporter och klimatkompenserar dessa i samarbete med Atmoz Climate Partner.

EKONOMISKA EFFEKTER I UTVECKLINGSLÄNDER

De vanligaste miljöprojekten är installation av förnyelsebar elproduktion (för att undvika starkt klimatpåverkande kolkraft), energibesparande investeringar, plantering eller bevarande av skog.

Hållbarhet på Charma